Skip to content
Home » Tanda Cabang: Datang Al Masih ngaranna

Tanda Cabang: Datang Al Masih ngaranna

  • by

                          

Surah al-ahzab (Surah 33 – Angkatan Gabungan) nyadiakeun solusi pikeun kaayaan umum manusa – kumaha carana nelepon batur lamun urang teu nyaho ngaranna.

5- Sebutkeun maranehna (anak angkat) ku (ngagunakeun) ngaran bapana; Éta leuwih adil di sisi Allah, jeung lamun anjeun teu nyaho bapana maranéhanana, mangka (sebutkeun maranehna) dulur-dulur anjeun dina agama anjeun jeung maula anjeun. Jeung teu aya dosa pikeun anjeun dina naon anu anjeun kaliru dina bagianna, tapi (dina aya dosa) naon anu dihaja haté anjeun. Jeung Allah Maha Pangampura, Maha Asih.

(Al-Ahzab) :5

Ieu ngingetkeun urang yén pangaweruh manusa téh kawates – urang mindeng malah teu nyaho ngaran jalma di sabudeureun urang. Surah An-Najm (Sura 53 – Béntang) ngabahas sababaraha brahala anu ilahar dina jaman Nabi Muhammad s.a.w (Lat, ‘Uzza, jeung Manat) nyebutkeun:

23- Ieu teh lain ngan ukur ngaran-ngaran anu ku maneh jeung karuhun maraneh sebutkeun; Allah henteu nurunkeun katerangan pikeun (nyembah) anjeunna. Maranéhna teu nuturkeun naon naon salain anggapan, jeung naon anu dipikahayang ku hawa napsu jeung sategesna pituduh ti Pangéran maranéhna geus datang ka maranéhna.

Surah An-Najm 23

Ngaran-ngaran pikeun dewa palsu dijieun ku jalma biasa. Ayat ieu nyadiakeun pituduh pikeun misahkeun ibadah palsu tina ibadah sajati. Kumargi kadang-kadang urang henteu terang nami-nami jalma di sabudeureun urang, manusa tangtos moal tiasa terang nami nabi anu bakal sumping jauh ka hareup. Upami namina masih dipasihkeun saméméhna, ieu bakal geus tanda yén ieu rencana Allah leres sanes rencana lepat. Di dieu urang ningali kumaha nami Nabi Isa Al Masih a.s diramalkeun.

Asupkeun dina Ngaran

Kami geus ningali yen Allah geus ngajangjikeun Datangna Karajaan. Karajaan ieu bakal béda jeung karajaan manusa. Tonton warta ayeuna sareng tingali naon anu lumangsung di karajaan manusa. Pajoang, korupsi, kakejaman, rajapati, nu kuat mangpaatkeun lemah – ieu kajadian di sakabeh karajaan manusa naha maranéhna Muslim, Kristen, Yahudi, Budha, Hindu atawa Barat sekuler. Masalah di sakabeh karajaan ieu nyaeta urang anu hirup di dinya boga rasa haus anu salempang sakumaha nu ku urang ditempo sareng Nabi Yeremia a.s anu mingpin urang kana dosa jeung jadi loba masalah ieu dina rupa rupa gambaran maranéhanana (sapertos korupsi, rajapati, nyiksa seksual jeung sajabana) mangrupa balukar tina dosa. Jadi halangan utama anu ngahalangan datangna Karajaan Allah nyaéta urang. Lamun Allah ngadegkeun Karajaan anyar-Na ayeuna, urang moal bisa asup ka dinya sabab dosa-dosa urang bakal ngancurkeun Karajaan éta saperti ngancurkeun karajaan ayeuna. Nabi Yeremia a.s ogé ngaramalkeun poé nalika Allah bakal nyieun Perjangjian Anyar. Perjangjian ieu bakal anyar sabab bakal ditulis dina hate urang tinimbang dina papan batu sapertos Hukum Nabi Musa a.s . Éta bakal ngarobih urang ti jero ka luar pikeun ngajantenkeun urang pas janten warga Karajaan ieu. Kumaha ieu bakal dilakukeun? Rencana Allah ibarat harta karun anu disumputkeun. Tapi parentah dina talatah Kitab Suci Jabur dibikeun ku kituna jalma anu neangan Karajaan-Na bakal ngarti – tapi sésana anu teu kabetot bakal tetep teu paduli. Urang ningali pesen ieu ayeuna. Rencanana museur kana Al Masih anu bakal datang (sakumaha anu ku urang ditingali di dieu = Al Masih = Kristus). Kami parantos ningali dina Kitab Suci Jabur (diideuan ku Raja Daud a.s) yén Al Masih anu diramalkeun kedah katurunan tina garis keturunan Raja Daud (tingali di dieu pikeun ditinjau).

Nabi Yesaya ngeunaan Tangkal, Tunggul … jeung Cabang

Nabi Yesaya a.s ngungkabkeun kumaha rencana Allah bakal kalaksanakeun. Kitab Suci Yesaya dina Kitab Suci Jabur ditulis dina mangsa Dinasti Karajaan Daud (sakitar 1000 – 600 SM). Nalika ditulis (750 SM) dinasti sareng sakumna karajaan Israil rusak – kusabab haus haténa.

When Isaiah lived

Gariswanci Sajarah Nabi Yesaya a.s sareng para Nabi sanés di Kitab Suci Jabur

The dynasty of Dawud - like a Tree
Dinasti Nabi Daud a.s – Kawas Tangkal

Nabi Yesaya a.s diideuan nulis kahoyong pikeun urang Israil pikeun balik deui ka Allah jeung prakna jeung sumanget Hukum Nabi Musa a.s. Nabi Yesaya ogé terang yén tobat sareng uih deui ieu moal kajantenan sahingga anjeunna ngaramalkeun yén bangsa Israil bakal ditumpes sareng dinasti karajaan bakal ancur. Urang tingali di dieu kumaha ieu kajadian. Dina prediksi-prediksi na, anjeunna ngagunakeun gambar dinasti salaku tangkal badag anu rék ditegor sarta ngan tinggal tunggul. Ieu kajadian kira-kira 600 SM nalika urang Babilonia ngancurkeun Yerusalem sarta saprak harita euweuh turunan Raja Daud / Nabi Daud a.s kungsi maréntah di Yerusalem.


Tangkal – dituar

Tapi babarengan jeung sagala ramalan ramalan perkawis karuksakan dina bukuna, datang pesen husus ieu:

1.Baris turunan Raja Daud lir tangkal nu geus dituar. Tapi sakumaha tina tunggul sok bijil sirung anyar, nya kitu keneh ti antara turunan Daud bakal muncul raja anyar.

2.Anjeunna ku Roh PANGERAN bakal dipaparin hikmah, elmu jeung kapinteran pikeun ngatur rahayatna. Ka PANGERAN bakal ngabdi, ngamulyakeun,

Kitab Suci Yesaya 11: 1-2
The dynasty of Dawud (PBUH)- now a shoot emerges from the dead stump
Dinasti Nabi Daud a.s- ayeuna pucuk muncul tina tunggul nu paeh.

Isai nyaéta bapa Raja Daud / Nabi Daud a.s, sahingga akar Dinasti-Na. Ku alatan éta, ‘tunggul Isai’ mangrupa nubuat ngeunaan kahancuran dinasti raja-raja Daud / Nabi Daud a.s . Tapi Nabi Yesaya a.s, salaku nabi, ogé ningali kana jaman baheula sareng ngaramalkeun yén sanaos tunggul (garis Raja-raja) bakal katingali paeh, éta teu leres pisan. Hiji poé di mangsa nu bakal datang sahiji tunas, katelah Cabang, bakal muncul ti tunggul sarua anu dinyatakeun ku anjeunna . Cabang ieu disebut ‘anjeunna’ jadi Nabi Yesaya a.s nganubuatkeun ngeunaan hiji lalaki anu bakal asalna ti garis Nabi Daud a.s. Jalma ieu bakal mibanda kualitas sapertos hikmah, kakuatan, jeung pangaweruh anu ngan bisa datangna ti Ruh Allah anu di saluhureun anjeunna. Ayeuna émut kumaha urang ningali yén Al Masih ogé dinubuatkeun asalna tina garis Nabi Daud a.s – ieu anu paling penting. Cabang sareng Masih duanana ti Daud/Nabi Daud a s ? Naha ieu tiasa janten dua judul pikeun jalma anu bakal datang anu sami? Hayu urang neruskeun ngajajah ngalangkungan Kitab  Jabur.


Nabi Yeremia a.s … ngeunaan CabangNabi Yeremia a.s, datang 150 taun sanggeus Nabi Yesaya a.s, nalika dinasti Nabi Daud a.s sagemblengna ditegor di hareupeun panon na nulis :

This image has an empty alt attribute; its file name is Isaiah-1024x597.jpg

Nabi Yeremia a.s diulas dina Gariswanci sareng Nabi- nabi Kitab Suci Jabur Anu sanesna.

5.PANGERAN ngandika, “Geus tereh waktu Kami milih jelema anu berbudi ti turunan Daud keur pirajaeun. Ngarajaanana bakal bijaksana, marentahna bakal jujur jeung adil di sakuliah nagara.

6.Lamun geus dirajaan ku eta, urang Yuda bakal bagja, urang Israil ge garenah hirupna. Eta raja bakal disarebut ‘PANGERAN Kasalametan urang’.”

Yeremia 23: 5-6

Nabi Yeremia a.s langsung neruskeun tina nubuat Cabang anu dimimitian ku nabi Yesaya a.s 150 taun saméméhna. Cabang bakal jadi Raja. Urang nempo yén Al Masih ogé jadi Raja. Kasaruaan antara Al Masih sareng Cabang ngembang.

Nabi Jakaria a.s… ngaranna Cabang

Nabi Jakaria a.s nuluykeun pesen pikeun urang. Manéhna cicing di 520 SM, ngan sanggeus urang Yahudi balik ka Yerusalem ti pangusiran kahiji maranéhanana ka Babul, tapi nalika maranéhanana keur diparéntah ku Persia.

The dynasty of Dawud - like a Tree

Nabi Jakaria a.s  dina Gariswanci sareng para nabi Kitab Suci Jabur anu sanés

(Ulah bingung ku ieu Nabi Jakaria a.s sareng Jakaria bapana Nabi Yahya a.s/Nabi Yahya Jurupermandian.
Nabi Jakaria a.s hirup 500 taun saméméh Jakaria jeung sabenerna Jakaria dingaranan Jakaria kieu teh, kawas kiwari loba jalma anu ngaranna Muhammad sarta maranéhanana dingaranan sanggeus Nabi Muhammad s.a.w). Dina waktos éta (520 SM) urang Yahudi didamel pikeun ngawangun deui kuil anu ancur sareng ngamimitian deui kurban Nabi Harun a s. Turunan Nabi
Harun a.s anu jadi Imam Agung (jeung ngan turunan Nabi Harun a.s anu bisa jadi Imam Agung) dina jaman nabi Jakaria a.s namina  Yosua. Janten dina waktos éta (kira-kira 520 SM) Nabi Jakaria a.s nyaéta salaku nabi sareng Yosua nyaéta salaku Imam Agung. Ieu naon ku Allah dinyatakeun – ngalangkungan Nabi Jakaria a.s – ngeunaan Imam Agung Yosua :

‘ “Dengekeun Imam Agung Yosua sareng para sahabat anjeun anu linggih di payuneun anjeun, anu mangrupikeun simbol tina hal-hal anu bakal datang: Kami badé ngutus   abdi Kami nu disebut Cabang. Tingali batu anu ku Kami disimpen di payuneun Yosua!” …, timbalan PANGERAN Nu Maha Kawasa, “Jeung Kami baris ngahapus dosa-dosa nagara ieu dina hiji poe.”

Kitab Suci Jakaria 3:8-9

Cabang! Disebut deui! Tapi waktos ieu anjeunna ogé disebut ‘abdi Kami’. Sareng dina sababaraha cara Imam Agung Yosua mangrupikeun simbol Cabang anu bakal datang. Imam Agung Yosua jadi Tanda. Tapi dina cara naon? Sareng naon hartosna dina ‘hiji dinten’ dosa-dosa bakal dipupus ku ALLAH (“Kuring bakal mupus…”)? Urang terus di Kitab Nabi Jakaria a.s jeung diajar hal nu pikaheraneun.

‘Firman PANGERAN sumping ka abdi: “… [ngeunaan] Imam Agung Yosua. Nyarioskeun ka anjeunna ieu naon nu difirmankeun ku Allah nu Mahakawasa, ‘Ieu jalma nu ngaranna Cabang…”

Kitab Suci Jakaria 6:9-10

Perhatikeun yén Yosua, ngaranna sorangan, nyaéta ngaran Cabang. Inget naon anu ku urang diajar ngeunaan transliterasi sareng tarjamahan tina basa Ibrani ka basa Inggris. Kami maca ‘Yosua’ di dieu kusabab kami maca tarjamahan basa Inggris. Tapi naon nami aslina dina basa Ibrani? Gambar di handap ngabejaan urang.

This image has an empty alt attribute; its file name is Slide1-1-e1577339528851.jpg

Joshua = Yesus sabab duanana mangrupakeun transliterasi tina ngaran basa Ibrani anu sarua

Ti Kuadran 1 -> 3 (sapertos urang ngartos ti mana gelar ‘Mesias’ atanapi ‘Al Masih’ asalna) urang ningali yén nami ‘Yosua’ ditransliterasi tina nami basa Ibrani ‘Yhowshuwa‘. Ngaran ieu transliterasi kana ‘Yosua’ nalika Perjanjian Lami ditarjamahkeun kana basa Inggris. Ogé émut yén Kitab Suci Taurat sareng Jabur ditarjamahkeun kana basa Yunani sakitar 250 SM. Ieu Quadrant 1 -> 2. Panarjamah ieu ogé ngatransliterasi ngaran basa Ibrani ‘Yhowshuwa‘ nalika aranjeunna narjamahkeun Perjanjian Lami kana basa Yunani. Transliterasi basa Yunani maranéhanana nyaéta Iesous. Ku kituna ‘Yhowshuwa’ tina Perjanjian Lami basa Ibrani disebut Iesous dina Perjanjian Lami Basa Yunani. Nalika Perjanjian Anyar basa Yunani ditarjamahkeun kana basa Inggris, nami Iesous ditarjamahkeun kana ‘Yesus’. Dina basa sejen, kawas Masih = Mésias = Kristus = Anu Diurapi/dilantik,

                             ‘Yhowshuwa’ = Iesous = Yosua = Yesus (= Isa)

Dina cara nu sarua yén ngaran Muhammad = محمد, Yosua = Yesus. Anu luar biasa, anu pantes dipikanyaho ku sadayana, nyaéta 500 taun sateuacan Nabi Isa al Masih a.s, Nabi Injil kantos hirup, diramalkeun ku nabi Jakaria a.s yén nami Cabang nyaéta Yesus (atanapi Isa – transliterasi tina Arab). Yesus (atanapi Isa) nyaéta Cabang! Cabang sareng Al Masih (atanapi Kristus) mangrupikeun dua gelar pikeun jalma anu sami! Tapi naha anjeunna peryogi dua judul anu béda? Naon anu bakal ku anjeunna dilaksanakeun anu penting pisan? Nabi-nabi Kitab Suci Jabur ayeuna ngajelaskeun langkung rinci – dina tulisan kami salajengna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *