Skip to content
Home » Kitab Suci Jabur Nutup – kalawan Jangji Persiapan Kahareup

Kitab Suci Jabur Nutup – kalawan Jangji Persiapan Kahareup

  • by

Surah al-Mudaththir ngagambarkeun Nabi Muhammad s.a.w dibungkus ku jubah-Na anu ketat masihan peringatan ngeunaan Poé Kiamat

1 – Wahai jalma-jalma anu kumpul (ditutupan),
2 – hudang, tuluy béré pépéling!
3 – jeung ngagungkeun Pangéran anjeun!

Surah al-Mudaththir:1-3

8 – Nalika tarompet ditiup,
9 – mangka geus waktuna (datangna) poé susah.
10 – pikeun jalma-jalma kafir henteu gampang deui.

(Surah al-Mudaththir) :8-10

Surah Al-Kafirun (Surah 109 – Kaum Kafir) ngajelaskeun Rasululloh s.a.w kalawan jelas ngagero kana jalan anu béda ti jalma-jalma kafir.

1 – Pokna: “He jalma-jalma kafir!
2 – Kami moal nyembah naon anu anjeun sembah.
3 – Jeung aranjeun lain nyembah ka Pangéran anu ku kaula disembah.
4 – Sareng kuring henteu kantos nyembah kana naon anu anjeun sembah.
5 – Jeung maranéh teu kungsi (ogé) nyembah ka Allah anu ku kaula disembah.
6 – Kanggo anjeun agama anjeun, sareng pikeun kuring agama kuring.”

Sura Al-Kafirun: 1-6

Kitab Suci Jabur nutup ku ngarujuk deui ka Nabi Ilyas a.s anu ngalakukeun persis sakumaha nu ku Surah al-Mudaththir jeung Surah al-Kafirun digambarkeun. Tapi Kitab Suci Jabur ogé ngantosan datangna nabi sejen anu bakal kawas Nabi Ilyas a.s sarta nyiapkeun haté urang. Urang terang anjeunna salaku Nabi Yahya a.s.

Kadatangna Nabi Yahya a.s Diramalkeun

Urang ningali dina Tanda Pangabdi yén Pangabdi dijanjikeun bakal sumping. Tapi sakabeh jangji kadatangan na saimbang kana sual penting.Kitab Suci Yesaya 53 dimimitian ku patarosan:

Saha anu bakal percaya kana pesen kami…?

Kitab Suci Yesaya 53:1a

Nabi Yesaya a.s ngaramalkeun yén Pangabdi ieu moal gampang dipercanten, sareng masalahna sanés pesen atanapi Tanda-tanda Pangabdi sapertos éta bakal aya dina waktosna sareng siklus ‘Tujuh’ ogé ku ngaran jeung nangtukeun yén anjeunna bakal ‘disingkirkeun’. Masalahna henteu aya tanda anu cekap. Heueuh, nu jadi masalah mah hate jelema teh heuras. Jadi kudu aya anu datang samemeh Pangabdi datang pikeun nyiapkeun jalma-jalma pikeun kadatangan-Na. Ku sabab kitu Nabi Yesaya a.s masihan pesen ieu ngeunaan anu bakal nyiapkeun jalan pikeun Pangabdi. Anjeunna nyerat pesen ieu dina bukuna Kitab Suci Jabur ku cara kieu:

3.Aya anu cumeluk, “Sadiakeun jalan pikeun PANGERAN di tanah gurun! Beresihan jalanna di gurun keusik, pikeun Allah urang!
4.Lebak-lebak saeuran, gunung-gunung ratakeun. Pasir-pasir bakal jadi tanah lempar, anu renjul bakal rata sarta leucir.
5.Kamulyaan PANGERAN bakal dinyatakeun, tembong ka sakabeh jelema. PANGERAN ku manten ngajangji kitu.”

Kitab Suci Yesaya 40: 3-5

Nabi Yesaya a.s nyerat ngeunaan jalma anu bakal sumping ‘Di gurun keusik’ pikeun ‘nyiapkeun jalan pikeun PANGERAN’. Ieu jalma bakal ngalancarkeun halangan-halangan sangkan ’kamulyaan PANGERAN bakal kaungkab’. Tapi Nabi Yesaya a.s henteu netepkeun kumaha ieu bakal dilakukeun.

Nabi Maleakhi a.s – Nabi Panungtungan ti Kitab Suci Jabur

Nabi Yesaya a.s , Nabi Maleakhi a.s sareng Nabi Ilyas a.s diulas dina gariswanci sajarah

Kira-kira 300 taun saatos Nabi Yesaya sumping Nabi Maleakhi a.s anu nyerat buku terakhir Kitab Suci Jabur. Dina buku pamungkas ieu Nabi Maleakhi a.s ngajelaskeun naon anu diomongkeun ku Nabi Yesaya a.s ngeunaan Persiapan anu bakal datang. Manéhna nulis:

1.Waleran PANGERAN Nu Maha Kawasa, “Kami rek ngirim utusan, geusan nyadiakeun jalan pikeun Kami. PANGERAN anu dipicangcam ku maraneh teh bakal ngadadak sumping ka Bait-Na. Eta utusan anu ku maraneh geus heubeul diarep-arep, pasti datang ngembarkeun perjangjian Kami.”

Kitab Suci Maleakhi 3:1

Di dieu deui, utusan nu bakal ”nyiapkeun jalan” diramalkeun. Sakali Anu nyiapkeun ieu sumping maka ‘utusan perjangjian’ bakal sumping. Perjangjian naon anu dimaksud Nabi Maleakhi a.s ? Émut yén nabi Yeremia a.s  parantos ngaramalkeun yén Allah bakal ngadamel perjangjian énggal ku cara nyerat éta dina haté urang. Ngan lajeng urang bisa muaskeun  rasa haus urang nu salawasna ngakibatkeun urang kana dosa. Ieu mangrupikeun perjangjian anu sami anu dirujuk ku Nabi Maleakhi a.s . Pemberian perjanjian bakal ditandaan ku datangna Anu nyiapkeun. Nabi Maleakhi a.s teras nutup sadayana Kitab Suci Jabur ku paragraf terakhir tina bukuna. Dina paragrap anu terakhir anjeunna ningali deui ka hareup sareng nyerat:

5.Tapi samemeh poena PANGERAN anu hebat pikasieuneun tea datang, Kami rek ngutus heula Nabi Elias.
6.Manehna bakal ngarukunkeun deui para bapa jeung anak-anakna. Sabab lamun henteu kitu, nagri maraneh ku Kami bakal dibasmi.”

Kitab Suci Maleakhi 4: 5-6

Naon anu dimaksud ku Nabi Maleakhi a.s ku ‘Ilyas’ bakal sumping sateuacan dinten agung PANGERAN? Saha Ilyas? Anjeunna mangrupikeun nabi sanés anu teu acan ku urang ditingali (urang henteu tiasa ningali sadaya nabi Kitab Suci Jabur sabab ieu bakal ngajantenkeun panjang teuing tapi tingali anjeunna dina gariswanci di luhur). Nabi Ilyas a.s hirup di sabudeureun 850 SM. Anjeunna kasohor hirup di gurun sareng nganggo baju anu didamel tina bulu sareng tuang tuangeun liar. Anjeunna bisa kasampak bener aneh.Nabi Maleakhi a.s nyerat yén dina sababaraha cara Anu nyiapkeun anu sumping sateuacan Perjanjian Anyar bakal sapertos Nabi Ilyas a.s .

Sareng ku pernyataan éta, Kitab Suci Jabur parantos réngsé. Ieu mangrupikeun pesen anu terakhir dina Kitab Suci Jabur sareng ditulis sakitar 450 SM. Kitab Suci Taurat sareng Jabur pinuh ku jangji-jangji anu bakal datang. Hayu urang marios sababaraha.

Marios Janji-janji Kitab Suci Taurat sareng Jabur ngantosan dicumponan

Ku kituna kalayan nutup tina Kitab Jabur dina 450 SM, urang Yahudi cicing di antisipasi nyumponan janji éndah ieu. Sareng aranjeunna tetep ngantosan sareng ngantosan. Hiji generasi ngagantikeun nu sejen lajeng sejen bakal datang – tanpa nyimponan jangji ieu.

Naon anu lumangsung sanggeus Kitab Suci Jabur réngsé

Sapertos nu ku urang ditingali dina Sajarah urang Israil, Alexander Agung nalukkeun lolobana dunya dipikawanoh dina 330 SM sarta ti penaklukan ieu bangsa jeung peradaban dunya ngadopsi basa Yunani. Kusabab basa Inggris ayeuna parantos janten basa universal pikeun bisnis, pendidikan, sareng sastra, dina waktos éta basa Yunani ogé dominan. Guru-guru Yahudi narjamahkeun Kitab Suci Taurat sareng Kitab Suci Jabur tina basa Ibrani kana basa Yunani sakitar 250 SM. Tarjamahan ieu disebut Septuaginta. Sakumaha anu ku urang ditingali di dieu, ieu tempat asalna kecap ‘Kristus’ sareng urang tingali di dieu yén ieu tempat nami ‘Yesus’ ogé asalna.

This image has an empty alt attribute; its file name is Kerangka-Sejarah-Nabi-Yesaya.jpg

Nabi Yesaya a.s, Nabi Maleakhi jeung Nabi Ilyas a.s ditémbongkeun dina gariswanci sajarah

Dina mangsa ieu (300 – 100 SM nu mangrupakeun jaman warna bulao ditémbongkeun dina gariswanci) aya hiji tandingan militér lumangsung antara Mesir jeung Siria jeung urang Israil anu cicing di antara dua ieu karajaan, maranéhanana rutin kajebak dina perang. Sababaraha raja Siria nyobian maksakeun agama Yunani (agama nu nyembah berhala) ka urang Israil sareng ngaleungitkeun ibadahna ka Allah anu Tunggal. Pamimpin Yahudi tangtu mingpin pemberontakan pikeun ngajaga tauhid maranéhanana jeung mulangkeun kamurnian ibadah nu didirikeun  ku Nabi Musa a.s. Naha para pamimpin agama ieu nedunan jangji-jangji anu diantos-antos ku urang Yahudi? Jalma-jalma ieu, sanajan taat kana ibadah sakumaha anu diparentahkeun dina Kitab Suci Taurat sareng Jabur, henteu saluyu sareng Tanda-tanda Nabi. Maranéhna mah malah ngaku-ngaku jadi nabi sorangan, ngan urang Yahudi anu soleh anu ngabéla ibadahna ngalawan nyembah brahala.

Buku-buku sajarah ngeunaan jaman ieu, anu ngajelaskeun perjuangan anu ngajaga ibadah ieu murni, ditulis. Buku-buku ieu masihan wawasan sajarah sareng agama sareng teu ternilai. Tapi urang Yahudi henteu nganggap éta tulisan para nabi sahingga buku-buku ieu henteu kalebet kana Kitab Suci Jabur.
Kitab-kitab anu alus, ditulis ku agama, tapi henteu ditulis ku nabi. Buku-buku ieu katelah Apocrypha.
Tapi kusabab buku-buku ieu mangpaat, aranjeunna sering dilebetkeun kana Kitab Suci Taurat sareng Jabur pikeun nyayogikeun sajarah lengkep ngeunaan urang Yahudi. Saatos Kitab Suci sareng pesen Nabi Isa al Masih a.s ditulis,Kitab Suci  Taurat, Jabur sareng Kitab Suci Injil digabungkeun janten hiji buku –  Alkitab. Sababaraha Alkitab kiwari malah bakal kaasup buku Apocryphal ieu, sanajan maranéhna teu bagian tina Kitab Suci Taurat, Jabur atawa Injil.
Tapi jangji-jangji anu dipasihkeun dina Kitab Suci  Taurat sareng Jabur masih ngantosan pikeun dilaksanakeun. Saatos pangaruh basa Yunani, Kakaisaran Romawi anu kuat ngalegaan sareng ngagentos Yunani pikeun ngawasa urang Yahudi (ieu mangrupikeun période warna konéng anu asalna saatos warna bulao dina gariswanci di luhur). Bangsa Romawi maréntah sacara éfisién tapi kasar. Pajeg anu luhur sarta Romawi teu sabar teu sapakat. Urang Yahudi beuki ngarep-ngarep pikeun nyumponan jangji-jangji anu dipasihkeun dina Kitab Suci Taurat sareng Jabur, sanaos salami ngantosan ibadahna janten kaku pisan sareng aranjeunna ngembangkeun seueur aturan tambahan sanés ti para nabi tapi tina tradisi. ‘Paréntah’ tambahan ieu sigana sapertos ide anu saé nalika mimiti disarankeun tapi aranjeunna gancang ngagentos paréntah asli Kitab Suci Taurat sareng Jabur dina haté sareng pikiran guru-guru Yahudi.
Sarta akhirna nalika sigana yen jangji-jangji eta geus lila dipopohokeun ku Allah, Malaikat Jabrail perkasa sumping kanggo ngumumkeun kalahiran anu tos lami ditunggu tunggu tina Nu Nyiapkeun. Urang terang anjeunna ayeuna salaku Nabi Yahya a.s (atanapi Nabi Yahya a.s Juru permandian ). Tapi éta awal Kitab Suci Injil, anu ku urang ditingali salajengna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *