Skip to content
Home » Capricorn dina zodiak Kuno

Capricorn dina zodiak Kuno

  • by

Dina horoskop  dinten ieu upami anjeun dilahirkeun antara 22 Désémber sareng 20 Januari anjeun mangrupikeun Capricorn. Dina interpretasi horoskop modéren ieu tina zodiak astrologi, anjeun nuturkeun naséhat horoskop pikeun Capricorn pikeun mendakan cinta, tuah, kabeungharan, kaséhatan, sareng wawasan ngeunaan kapribadian anjeun.

Capricorn mangrupa gambar hareup Embe ngagabung jeung buntut sahiji Lauk. Ti mana asalna Lauk Embe?

Naon hartosna ti mimiti?

Waspada! Ngawalon ieu bakal mukakeun horoskop anjeun ku cara anu teu kaduga duga – ngamimitian anjeun dina perjalanan anu béda sareng anu  dimaksudkeun ku anjeun nalika mariksa tanda horoskop anjeun…

Dina Zodiak kuno, Capricorn mangrupikeun kalima tina dua belas rasi astrologi anu ngawangun Carita Agung. Urang ningal yén opat rasi lintang anu munggaran mangrupikeun kasatuan astrologi ngeunaan jalmi Penebus Agung sareng konflik fana sareng Musuh-Na.

Capricorn ngamimitian kasatuan kadua anu museurkeun kana karya Anu Nebus ieu sabab mangaruhan urang. Dina kasatuan ieu urang ningali hasil – berkah ka urang – tina kameunangan Anu Nebus ngalawan musuh-Na. Kasatuan ieu dibuka ku Embe jeung ditutup ku sahiji Domba (Aries) jeung dua Tanda di tengah ngeunaan  lauk (Aquarius sareng Pisces). Ku pasna upami Capricorn sok janten bagian hareup Embe ngagabung kana buntut sahiji Lauk.

Dina zodiak kuno, Capricorn éta pikeun sakabéh jalma sabab ngaramalkeun kauntungan nu disadiakeun  pikeun saha waé. Janten sanaos anjeun sanés Capricorn dina rasa horoskop modéren, carita astrologi kuno anu dipasang dina béntang Capricorn kedah dipikangartos.

Rasi Capricorn dina Astrologi

Capricorn nyaéta rasi béntang anu ngabentuk gambar Embé ngahiji jeung buntut lauk. Di dieu béntang ngabentuk Capricorn disambungkeun ku garis. Naha anjeun tiasa ningali naon waé anu nyarupaan lauk embe dina gambar ieu? Sapertos rasi saméméhna,ieu teu gampang katempo. Kumaha jalmi tiasa ngabayangkeun mahluk embe-jeung-lauk anu ngahiji tina béntang – béntang ieu?

This image has an empty alt attribute; its file name is CapricornusCC.jpg
Rasi béntang Capricorn

Embé jeung lauk bahkan jarak patalina jauh di alam. Tapi tanda ieu balik deui sajauh nu ku urang terang dina sajarah manusa. Ieu mangrupikeun zodiak di Bait Suci Dendera Mesir, langkung ti 2000 taun. Gambar Capricorn Embe-Lauk dibunderan ku warna beureum

This image has an empty alt attribute; its file name is dendera-capricorn-1024x576.jpg
Zodiak Dendera sareng Capricorn dibunderan ku warna beureum

Sapertos halna rasi-rasi béntang zodiak saméméhna, gambar Capricorn tina Embe-Lauk teu atra ti rasi béntang sorangan. Éta henteu bawaan dina rasi béntang. Sabalikna, Embe sareng Lauk diemutan sateuacana, tina hal anu sanés ti béntang, teras dina astrologi ditumpangkeun kana rasi salaku  Embe-Lauk anu ngagabung. Tapi naha? Naon hartina pikeun kolot baheula?

Capricorn Embe-Lauk

Gambar Capricorn nembongkeun Embe nurunkeun sirah na, jeung suku katuhu na narilep handapeun awakna, sarta anjeunna sigana teu bisa naek ku kénca. Saolah-olah Embe ditémbongkeun paéh. Tapi buntut Lauk téh lentur fléksibel, bengkok tur pinuh ku kakuatan jeung kahirupan.

This image has an empty alt attribute; its file name is Uranias_Mirror-Capricornus-e1580183486642.jpg
Capricorn Embe paéh tapi buntut lauk hirup

Ti mimiti sajarah manusa embe (jeung domba) nyaéta cara ditarima pikeun kurban kurban ka Allah.Kitab Suci Taurat nyarioskeun ka urang yén Hazrat Habil, putra Nabi Adam a.s sareng Siti Hawa, nawiskeun kurban tina domba-domba na. Kurbanna ditarima tapi Qabil henteu. Nabi Ibrahim a.s nawiskeun hiji Domba (embe jalu ) sarta ditebus ku eta. Hazrat Nabi Harun a.s, lanceukna Nabi Musa a.s, diparéntahkeun unggal taun nyandak dua embé. Hiji dikurbankeun jeung embe hideung dibébaskeun. Ieu mangrupikeun tanda pikeun ngajarkeun urang yén tebusan kahirupan anu sanés diperyogikeun pikeun nebus urang tina kasaimbangan Libra. Nabi Isa Al Masih a.s, dina pangorbanan-Na dina kayu salib sukarela janten kurban pikeun urang.

Embé di Capricorn sujud dina paéhna mangrupikeun tanda nu dipaké ku kolot baheula ngaliwatan astrologi pikeun diingetkeun tina jangji  Anu Nebus anu bakal datang pikeun jadi kurban. Isa Al Masih a.s nyaéta mangrupakeun kacumponan Tanda éta.

Lauk Capricorn

Tapi naon hartina buntut Lauk Capricorn? Pikeun ngagambarkeun urang nempo budaya kuno sejen – Cina. Perayaan Taun Anyar Cina lumangsung Januari / Pébruari (kira-kira waktos Capricorn) sareng mangrupikeun tradisi anu balik deui rébuan taun. Parayaan ieu dirayakeun kalawan hiasan Cina nu ngagantung dina panto maranéhanana. Ieu sababaraha gambar ieu.

This image has an empty alt attribute; its file name is chinese-new-year-fish-e1580269049301-1024x572.jpg
Kartu Taun Anyar Cina
This image has an empty alt attribute; its file name is chinese-new-year-fish2-e1580269184532.jpg
Hiasan Taun Anyar CinaThis image has an empty alt attribute; its file name is chinese-new-year-fish-3.jpg
Taun Anyar Cina – Lauk

Anjeun bakal merhatoskeun sakabeh partunjukan lauk ieu. Lauk anu dipaké dina Salam Taun Anyar aranjeunna sabab, ti jaman baheula, lauk éta simbol kahirupan, jeung loba kalimpahan.

Dina cara nu sami, dina zodiak kuno lauk digambarkeun kaayaanana jalma hirup -seueur pisan – pikeun saha kurban ieu dijieun.

Nabi Isa Al Masih a.s ngagunakeun gambar anu sarua lauk nalika anjeunna ngajarkeun ngeunaan loba jalma nu bakal dihontal ku pangurbananna. Anjeunna ngajar

47.”Jeung kieu ibaratna Karajaan Sawarga teh. Aya nu ngarala lauk di talaga make jaring. Rupa-rupa lauk kajaring.

48.Sanggeus jaringna pinuh ku lauk tuluy diangkat, nu ngalana ngariung milihan lauk. Lauk nu aralus diasup-asupkeun kana wadah, anu taya mangpa’atna dipiceunan.

Kitab Suci Matius 13:47-48


Nalika Nabi Isa Al Masih a.s nerangkeun padamelan kahareup murid-murid anjeunna nyarios

Waktu Isa keur leumpang di sisi Talaga Galilea, Anjeunna ningali dua duduluran, Simon anu disebut Petrus jeung Andreas lanceukna. Maranehna ngala jaring ka situ, sabab maranehna mah pamayang. 19Saur Yesus, “Hayu, tuturkeun Kami, ku Kami rek diutus rek ngala lauk jelema.”

18.Waktu keur angkat mapay Talaga Galilea, Anjeunna ningali dua jelema keur ngala lauk ku heurap, ngaranna Simon (katelahna Petrus) jeung Andreas, adina.

19.Ku Anjeunna disaur, “Hayu, milu ka Kami. Engke ku Kami diajar ngala jelema.”

Kitab Suci Matius 4:18-19


Kadua kali gambar lauk digambarkeun seueur jalma anu bakal nampa hadiah Karajaan Sawarga teh. Naha henteu anjeun ogé?

Bacaan Horoskop Capricorn Anjeun tina Zodiak Kuno

Horoskop asalna tina basa Yunani ‘Horo’ (jam/ waktos) sahingga hartina nyirian jam husus. Tulisan Ramalan nandaan ‘horo’ Capricorn dina cara anu jelas. Kusabab Capricorn dua kali lipet (Embe jeung lauk), bacaan horo Capricorn ogé dua kali: jam/ waktos pangorbanan jeung jam seueur. Nabi Isa a.s nandaan jam-jam kahiji saperti kieu.

14.Nepi kana waktu tuang, Yesus calik tuang jeung rasul-rasul-Na.

15.Anjeunna ngalahir, “Geus lila Kami hayang dahar Paska cara ayeuna bareng jeung maraneh teh, samemeh Kami dikaniaya.

16.Sabab sabalakana mah Kami moal ngadahar deui jamuan Paska, nepi ka mangsa harti tina ieu jamuan teh engke kabuka di Karajaan Allah.”

Kitab Suci Injil Lukas 20


20.Rengse tuang Anjeunna ngasongkeun lumur anggur ka maranehna cara tadi. Lahirana-Na, “Ieu lumur teh perjangjian Allah anu anyar anu disahkeun ku getih Kami anu dikucurkeun, pikeun kasalametan maraneh.

Kitab Suci Injil Lukas 22:14-16, 20


Ieu teh ‘jam/waktos’ tina embe Capricorn. Jam ieu geus ditandaan ku kaluaran Paska leuwih ti 1500 taun saméméhna, nalika getih kurban ieu dioleskeun dina panto supados kabinasaan bakal ngaliwatan. Jam/waktos éta pisan Nabi Isa Al Masih a.s ngungkabkeun harti pinuh tina Paska ku nyatakeun yén getih-Na bakal sami dituangkeun kaluar pikeun aranjeunna … jeung urang. Anjeunna bakal maot supados urang tiasa hirup, sapertos Paska sareng Nabi Musa a.s … sapertos embe Capricorn. Jam/waktos éta nuju ka jam salajengna – seueur anu hirup.

14Ti dinya katenjo aya mega bodas, dicalikan ku nu jiga manusa, mastaka-Na nganggo makuta emas, panangana-Na nyepeng arit seukeut.

15Aya hiji malaikat deui kaluar ti Bait Allah, nyoara tarik ka nu keur calik dina mega, “Babadkeun arit Gusti kana pibuateun, bumi parantos asak, meujeuhna dipibuatan!”

16Seug nu calik dina mega teh ngayun arit-Na ka bumi, bumi dipibuatan.

Kitab Suci Wahyu 14: 14-16

Tulisan ramalan nyebutkeun yen jam/waktos ieu bakal datang lamun maranéhanana nu ngagabung jeung kurban Capricorn bakal ilubiung dina panén ka sawarga di ahir zaman ieu. Ieu jam/ waktos dina pasemon/parumpamaan Nabi Isa Al Masih a.s nalika lauk dibawa dina jala. Ieu dua jam Embe jeung lauk Aya kasaimbangan sarta  saling nyumponan. Dua jam ieu nandaan Capricorn dina horoskop  astrologi kuno.

Anjeun sareng kuring tiasa nerapkeun bacaan horoskop Capricorn ayeuna kalayan petunjuk ieu.

Capricorn nyarioskeun yén aya deui anu hirup tibatan anu katingali. Upami anjeun atanapi kuring ngajalankeun jagat raya sigana sadaya ciri-cirina bakal lugas sareng atra. Tapi anjeun kedah nampi kanyataan yén anjeun atanapi kuring henteu tanggung jawab. Sapertos aya hukum fisik anu ngatur gerak planét, aya hukum ruhani anu ngatur anjeun. Langkung saé nampi kanyataan éta tibatan neraskeun tarung atanapi nyobian ngurilingan éta. Upami teu kitu, anjeun bakal mendakan yén ngalanggar hukum ieu sami nyeri sareng ngalawan hukum fisik. Pasti anjeun teu hoyong janten sauyunan jeung horos ruhani anu ngadasar. Panginten tempat anu saé pikeun ngamimitian nyingkronkeun sareng hukum ruhani ieu nyaéta ngan ukur nganyatakeun hatur nuhun sareng  syukur tibatan mimiti nyobian ngartos sadayana. Barina ogé, lamun aya Sahiji Jalma anu milarian anjeun dina cara sapertos kieu pikeun ngucurkeun getihna sorangan demi nama anjeun – naha henteu nyoba ngahaturkeun ‘hatur nuhun’. Ngahaturkeun nuhun mangrupikeun sipat anu tiasa ngaleungitkeun seueur patarosan dina hubungan naon waé. Sareng hatur nuhun tiasa dilakukeun langsung tina haté anjeun, iraha waé sareng dinten naon waé. Panginten sadaya bagian anu matak ngabingungkeun  ngamimitian ngahiji pikeun ngartos kahirupan anjeun. Janten wani, nyandak arah anyar, sarta ucapkeun ‘hatur nuhun’ ka Capricorn.

Langkung tebih dina Zodiak sarta langkung jero kana Capricorn

Dina Capricorn Embe urang boga gambaran  pangorbanan kabinasaan.

Dina Lauk Capricorn urang gaduh seueur jalma anu pangorbananna masihan kahirupan. Kusabab aranjeunna hirup di cai, lauk Capricorn ogé nyiapkeun urang pikeun bab salajengna dina Carita Zodiak kuno – Aquarius – Manusa nu nyandak walungan-walungan cai hirup. Pikeun ngamimitian dina awal Carita zodiak tingali Virgo.

Pikeun langkung jero dina Tulisan Carita pakait sareng Capricorn tingali:

•Tanda Qabil sareng  Habil

•Tanda 3 Nabi Ibrahim a.s – Kurban

•Nabi Musa a.s sareng Tanda Paska

•Tanda Nabi Harun a.s – 1 Sapi sareng 2 embé

•Tanda Datangna Pangabdi

•Ngartos sareng Narima Anugrah Hirup ti Nabi Isa al Masih a.s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *