Skip to content
Home » Tanda Nabi Elut a.s

Tanda Nabi Elut a.s

  • by

Nabi Elut a.s (atanapi Lot dina Taurat/Kitab Suci) nyaéta ponakan Nabi Ibrahim a.s.
Manéhna geus milih cicing di kota nu pinuh ku jalma jahat.
Allah ngagunakeun kaayaan ieu salaku tanda kenabian pikeun sakabéh jalma.
Tapi naon tandana?
Pikeun ngajawab ieu urang kudu nengetan deukeut ka jalma béda dina carita ieu.
Pencét di dieu pikeun maca carita dina Kitab Suci Taurat sareng Kitab Suci Al-Qur’an.


Dina Kitab Suci Taurat jeung Kitab Suci Al-Qur’an urang bisa nempo yén aya tilu golongan jalma, kitu ogé malaikat (atawa utusan) Allah.
Hayu urang mikir ngeunaan masing-masing dina gilirannana.

Lalaki Sadumu

Lalaki ieu pisan jahat.
Lalaki-lalaki ieu ngaharepkeun perkosa lalaki séjén (éta bener-bener malaikat tapi saprak lalaki Sadumu nganggap yén éta lalaki, aranjeunna ngarencanakeun merkosa aranjeuna).
Dosa sapertos kitu jahat pisan sahingga Allah mutuskeun pikeun nangtoskeun sakumna kota.
Putusan éta saluyu sareng putusan anu dipasihkeun ka Nabi Adam a.s.
Mula-mula Allah ngingetkeun Nabi Adam a.s yén hukuman pikeun dosa nyaéta binasa.
Henteu aya hukuman anu sanés (sapertos neunggeul, panjara, jsb) cekap.
Allah parantos ngadawuh ka Adam

“…kajaba ti tangkal anu mere pangarti geusan ngabedakeun nu hade ti nu goreng. Eta buahna teu meunang didahar, sabab mun didahar, poe eta keneh maneh paeh.”

Kajadian 2:17Nya kitu, hukuman pikeun dosa lalaki Sadumu nya éta maranéhanana ogé kudu binasa.
Nyatana, sakumna kota sareng sadaya anu hirup di dinya bakal dibasmi ku seuneu ti sawarga.
Ieu conto pola anu saterusna dipedar dina Injil:

Pikeun upah dosa nyaéta maot.

Rum 6:23Minantu Nabi Elut a.s


Dina carita Nabi Nuh a.s, Allah nangtoskeun sakumna dunya, sareng saluyu sareng tanda Adam panghukuman nyaéta binasa dina banjir ageung.
Tapi Kitab Suci Taurat sareng Kitab Suci Al-Qur’an nyarioskeun ka urang yén saalam dunya éta ‘jahat’.
Allah ngahukum kaom Sadumu, sabab maranehna oge jahat jeung jahat.
Ku ngan ukur carita-carita ieu kuring tiasa kagoda pikeun mikir yén kuring aman tina hukuman Allah, sabab kuring sanés jahat.
Barina ogé, abdi percanten ka Allah, abdi ngalakukeun loba hal alus, sarta kuring teu pernah ngalakukeun saperti lampah jahat.
Janten naha kuring aman?
Tanda Nabi Elut a.s jeung minantu-minantuna ngageuingkeun kuring.
Aranjeunna sanés bagian tina kelompok lalaki anu nyobian ngalakukeun perkosaan homoseks.
Tapi, aranjeunna henteu nyandak peringatan ngeunaan kiamat anu bakal datang.
Nyatana, Taurat nyarioskeun ka urang yén aranjeunna panginten ‘anjeunna (Nabi Elut a.s) ngabanyol’.
Naha nasib maranéhna béda jeung jalma-jalma di kota séjén?
Henteu!
Aranjeunna ngalaman nasib anu sami.
Teu aya bédana dina hasil antara minantu ieu sareng jalma-jalma jahat Sadumu.
Tanda di dieu nyaéta yén sadayana kedah nyandak peringatan ieu sacara serius.
Éta henteu ngan ukur pikeun jalma anu jahat.

Pamajikan Nabi Elut

Pamajikan Nabi Elut a,s mangrupikeun tanda anu saé pikeun urang.
Dina Kitab Suci Taurat sareng Kitab Suci Al-Qur’an anjeunna ogé binasa sareng jalma-jalma sanés.
Anjeunna istri nabi.
Tapi hubungan hususna jeung Nabi Elut teu nyalametkeun dirina sanajan manéhna ogé teu ngalaksanakeun homoseksualitas kawas nu dilakukeun ku lalaki Sadumu
Para malaikat parantos maréntahkeun ka aranjeunna:

‘Ulah aya di antara aranjeun anu ngalieuk ka tukang’ atawa

Al-Quran Surah Hud: 81

’Ulah nempo ka tukang’

Kajadian 19:17


Taurat nyarioskeun éta

26. Ari istri Elut anggur ngalieuk ka tukang, sarta harita keneh jleg bae ngajadi tihang uyah.

Kajadian 19:26

Naon kahayangna ‘néang ka tukang’ henteu dijelaskeun.
Tapi rupina manehna mikir manehna bisa malire sanajan paréntah leutik ti Allah jeung pikir éta moal masalah.
Nasib dirina – kalawan dosa ‘saeutik’ dirina – sarua jeung lalaki Sadumu jeung dosa ‘badag’ maranéhanana – binasa.
Ieu mangrupikeun tanda anu penting pikeun urang ngajaga tina pamikiran yén sababaraha dosa ‘saeutik’ dibebaskeun tina hukuman Allah – pamajikan Elut mangrupikeun Tanda urang pikeun ngingetkeun urang ngalawan pamikiran anu salah ieu.

Nabi Elut a.s, Allah jeung para Malaikat Rasul

Sakumaha urang tingali dina Tanda Adam, nalika Allah ngahukum anjeunna ogé nyayogikeun Rahmat.
Dina kiamat eta ku cara nyadiakeun baju tina kulit.
Kalawan Nabi Nuh, nalika Allah ngahukum anjeunna deui nyadiakeun Rahmat-Na ngaliwatan Parahu.
Sakali deui Allah, sanajan dina kiamat-Na awas ogé masihan rahmat.
Taurat ngajelaskeun éta:

16.Tapi Elut kaleked pisan, tungtungna anjeunna saputra garwa dikekenyang dicandak kaluar ti jero nagara, bawaning ku watir-watirna PANGERAN ka anjeunna. Sanggeus aya di luareun nagara, terus ditilar.

Kajadian 19:16

Urang tiasa diajar naon tina ieu?
Sapertos dina Tanda-tanda baheula, Rahmat éta universal tapi disayogikeun ngan ukur ngaliwatan hiji jalan – nungtun aranjeunna ka luar kota.
Allah teu, contona, nyadiakeun rahmat ngaliwatan panyumputan di kota nu bisa nahan seuneu ti Surga.
Aya ngan hiji cara pikeun nampa Rahmat – nuturkeun malaikat kaluar kota.
Allah henteu maparinkeun Rahmat ieu ka Nabi Elut sareng kulawargana sabab Nabi Elut sampurna.
Nyatana, dina Taurat sareng Qur’an urang ningali yén Nabi Elut daék nawiskeun putri-putrina ka para tukang merkosa – sanés tawaran anu mulia.
Taurat ogé nyarioskeun ka urang yén Elut ‘ragu-ragu’ nalika malaikat ngingetkeun anjeunna.
Malah dina sakabéh ieu, Allah ngalegaan Rahmat ku ‘nangkeup’ anjeunna jeung ngarah kaluar.
Ieu mangrupikeun Tanda pikeun urang:
Allah bakal maparin rahmat ka urang, sarta eta henteu gumantung kana istighfar urang.
Tapi urang, sapertos Nabi Elut sateuacan urang, kedah nampi Rahmat ieu supados ngabantosan urang.

Mantenna henteu nampi éta sareng aranjeunna henteu nyandak kauntungan tina éta.

Taurat nyarioskeun ka urang yén Allah ngalegaan Rahmat ieu ka Nabi Elut a.s sabab pamanna, Nabi Ibrahim a.s parantos ngadoakeun anjeunna (tingali petikan dina Kitab Kajadian di dieu).
Taurat diteruskeun ngaliwatan tanda-tanda Ibrahim kalayan jangji ti Allah yén ‘sakabeh bangsa di bumi bakal rahayu sabab geus nurut Kami’ (Kitab Kejadian 22:18).
Jangji ieu kudu ngageterkeun urang sabab teu sual saha urang, naon basa urang, naon agama urang, atawa dimana urang cicing urang bisa nyaho yén urang jeung Sadérék téh bagian ti ’sagala bangsa di bumi’.
Upama do’a Nabi Ibrahim ngajurung Allah pikeun maparinkeun Rahmat-Na ka Nabi Elut a.s, sanajan manéhna henteu ngahadéan, kumaha deui tanda-tanda Nabi Ibrahim bakal maparin Rahmat ka urang, anu milik ‘sakabeh umat’?
Kalayan pamikiran ieu urang neruskeun kana Kitab Suci Taurat ku ningali salajengna kana Tanda-tanda Nabi Ibrahim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *