Skip to content
Home » Ngartos sareng Narima Anugrah Hirup ti Nabi Isa Al Masih a.s

Ngartos sareng Narima Anugrah Hirup ti Nabi Isa Al Masih a.s

  • by

Urang nalungtik minggu panungtungan Nabi Isa Al Masih a.s. Kitab Suci Injil nyatakeun yén anjeunna disalib dina dinten ka-6 – Jumaah anu saé, sareng anjeunna dibangkitkeun dinten Mingguna. Ieu parantos diramalkeun dina Kitab Suci Taurat sareng Jabur sareng para Nabi. Tapi naha ieu kajadian sareng naon hartosna pikeun anjeun sareng kuring ayeuna? Di dieu urang milarian kanggo  ngartos naon anu ditawarkeun ku Nabi Isa Al Masih a.s, sareng kumaha urang tiasa nampi rahmat sareng pangampura. Ieu bakal ngabantu urang malah ngartos tebusan Nabi Ibrahim a.s  nu dijelaskeun dina Surah As-Saffat (Surah 37), Surah al Fatihah (Surah 1 – Pembuka) nalika nanya ka Allah ‘nunjukkeun urang Jalan Lurus’, kitu ogé ngartos naha ‘Muslim’ hartina. ‘jalma-jalma anu tunduk’, jeung naha amal-amal agama saperti wudhu, zakat jeung dahar halal téh alus tapi teu cukup niat alus dina diri maranéhna pikeun Poé Kiamat/ Poé Babales.

Warta Goréng – naon ku Para Nabi sebutkeun ngeunaan hubungan urang jeung Allah

Kitab Suci Taurat ngajarkeun yén nalika Allah nyiptakeun manusa, Anjeunna

27.Lajeng Allah ngadamel bangsa manusa nyeples Mantenna. Ngadamelna lalaki jeung awewe.

Kitab Suci Kajadian 1:27

“Gambar” teu dimaksudkeun dina rasa fisik, tapi urang dijieun pikeun ngagambarkeun Anjeunna dina cara urang fungsi sacara émosional , mental, sacara masyarakat jeung spiritual. Urang diciptakeun pikeun ngahubungkeun sareng Anjeunna. Urang tiasa ngabayangkeun hubungan ieu dina slide di handap. Nu Nyipta, salaku pangawasa anu teu aya watesna, ditempatkeun di luhur sedengkeun lalaki jeung awewe ditempatkeun di handapeun slide sabab urang mah mahluk anu terbatas. Hubunganna dituduhkeun ku panah nyambungkeun.

Diciptakeun dina gambar-Na, manusa diciptakeun pikeun ngahubungkeun sareng Sang Pencipta

Allah sampurna dina karakter – Anjeunna Suci. Éta sababna ceuk Kitab Suci Jabur

4. Margi Gusti sanes Allah nu seneng kaawonan, Gusti moal ngantep kajahatan.
5.Gusti teu tahan ningali jalmi adigung ceuceub ka nu lampahna jahat.

Kitab Suci Jabur 5:4-5


Nabi Adam a.s  ngalakukeun hiji kalakuan henteu patuh – ngan hiji – sareng Kasucian Allah ngabutuhkeun Anjeunna pikeun nangtoskeun. Kitab Suci Taurat sareng Kitab Suci Al- Qur’an nyatakeun yén Allah ngajadikeun anjeunna fana sareng ngusir anjeunna ka payuneun-Na. Kaayaan anu sarua kajadian ka urang. Lamun urang ngalakukeun dosa atawa henteu taat dina sagala cara, urang teu hormat ka Allah sabab urang teu meta nurutkeun gambar nu ku urang dijieun. Hubungan urang rusak. Ieu ngahasilkeun halangan anu padet sapertos témbok batu anu nangtung antara urang sareng Pencipta urang.

Dosa dosa urang nyiptakeun panghalang padet antara urang sareng Allah Nu Maha suci

Nembus  panghalang Dosa ku Kasaean Agama

Seueur urang nyobian ngaliwat halangan ieu antara urang sareng Allah ku amal ibadah atanapi padamelan anu ngahasilkeun jasa anu cekap pikeun meupeuskeun halangan. Sholat, puasa, haji, ka masjid, zakat, sedekah teh cara urang neangan pahala pikeun nembus halangan sakumaha anu dijelaskeun di handap. Harepan yén kahadéan agama bakal nyucikeun sababaraha dosa. Lamun loba amal urang ngahasilkeun ganjaran cukup, urang miharep pikeun nyuvikeun sagala dosa urang jeung meunang rahmat sarta panghampura.


Urang nyobaan ngaliwatan halangan ieu ku cara ngalakukeun amal soleh pikeun meunang ganjaran di payuneun Allah
Tapi sabaraha pahala urang kudu mupus dosa? Naon jaminan urang yén karya alus urang bakal cukup keur nyucikeun dosa jeung megatkeun ngaliwatan halangan nu geus datang antara urang jeung Nu nyiptakeun  urang? Naha urang terang upami usaha urang pikeun niat anu hadé bakal cekap? Urang henteu gaduh jaminan sareng ku kituna urang nyobian ngalakukeun sabisa-bisa sareng ngarepkeun éta cekap dina Poé Kiamat.

Marengan amal pikeun meunangkeun pahala, usaha pikeun niat alus, loba urang kerja keras pikeun tetep bersih. Urang rajin wudhu saméméh solat. Urang kerja keras ngajauhan jalma, barang, jeung kadaharan nu ngajadikeun urang najis. Tapi Nabi Yesaya a.s ngungkabkeun yén:

6.Ku margi abdi pinuh ku dosa, kalakuan anu sae oge jadi awon saterasna. Ku karana eta dosa, abdi-abdi jadi sapertos daun, perang teras maruragan katebak ku angin.

Kitab Suci Yesaya 64:6

Nabi Yesaya a.s nyarioskeun ka urang yén sanajan urang ngajauhan sagala hal anu ngajadikeun urang najis, dosa-dosa urang bakal ngajantenkeun ‘amal soleh’ urang henteu aya gunana sapertos ‘baju kotor’ dina ngabersihan urang. Éta warta goréng. Tapi beuki parah.


Warta Parah: kakawasaan Dosa sareng Kabinasaan

Nabi Musa a.s sacara jelas netepkeun patokan dina Hukum anu wajib ditaatan. Hukum henteu pernah nyarios sapertos “coba nuturkeun seueur paréntah”. Malahan Hukum sababaraha kali nyatakeun yén hiji-hijina padamelan anu ngajamin kabayar dosa nyaéta binasa. Urang nempo dina jaman Nabi Nuh a.s komo jeung pamajikan Nabi Elut a.s yén maot téh disababkeun ku dosa.

Kitab Suci Injil nyimpulkeun bebeneran ieu kieu:

Pikeun upah dosa nyaéta maot…

23.Upahna dosa teh maot, sabalikna ari kurnia Allah mah nya eta hirup langgeng sarta ngahiji jeung Al Masih Isa Gusti urang.

Kitab Suci Roma 6:23

“Maot” sacara harfiah ngandung harti ‘papisah’. Nalika jiwa urang dipisahkeun tina awak urang, urang maot sacara fisik. Kitu ogé urang malah ayeuna dipisahkeun ti Allah sacara rohani sareng maot sareng najis di pandangan Anjeunna.

Ieu nembongkeun masalah harepan urang meunang ganjaran pikeun mayar dosa. Masalahna, usaha, pahala, niat jeung amal urang, sanajan teu salah, teu cukup ku sabab anu diwajibkeun mayar (‘upah’) pikeun dosa urang nyaeta ‘maot’. Ngan maot bakal nembus tembok ieu sabab nyumponan kaadilan Allah. Usaha urang pikeun meunangkeun pahala ibarat nyageurkeun kangker (anu ngakibatkeun maot) ku cara ngadahar kadaharan anu halal. Dahar halal teu goréng, éta alus – sarta salah sahiji kudu dahar halal – tapi moal nyageurkeun kanker. Pikeun kanker, anjeun peryogi perlakuan anu béda-béda anu nyababkeun sél kanker maot.

Ku kituna, sanajan dina usaha jeung niat alus urang pikeun ngahasilkeun jasa agama, urang sabenerna maot jeung najis salaku mayit di panon nu Nyiptakeun urang.

Dosa-dosa urang ngakibatkeun maot – Urang ibarat mayit najis di payuneun Allah

Nabi Ibrahim a.s – nunjukeun Jalan Lempeng

Beda jeung Nabi Ibrahim a.s. Anjeunna ‘dihargaan bebeneran‘, sanés kusabab jasana tapi kusabab anjeunna percanten sareng percanten kana jangji ka anjeunna. Anjeunna percanten ka Allah pikeun nyumponan bayaran nu dipénta, tinimbang ngahasilkeun sorangan. Urang ningali dina pangorbanan-Na anu hébat yén maot (pangmayaran dosa) dibayar, tapi sanés ku putrana tapi ku domba anu disayogikeun ku Allah.

Nabi Ibrahim a.s ditunjukkeun kana Jalan anu Lempeng – Anjeunna ngan ukur percanten kana Janji-janji Allah sareng Allah nyayogikeun pembayaran maot pikeun dosa.

Al Qur’an nyarioskeun perkawis ieu dina Surah As-Saffat (Surah 37 – Anu Nyusun Pangkat) di mana nyarios:

107 – Jeung Kami tebus budakna ku peunciteun anu gede.
108 – Kami ngaabadikeun pikeun Ibrahim yén (saé pujian) di antara jalma-jalma anu datang engké.
109 – (nyaéta)”Kamakmuran dilimpahkeun ka Ibrahim”.

Surat As-Saffat: 107-109

Allah ‘nebus’ (mayar harga) jeung Nabi Ibrahim a.s nampi berkah, rahmat jeung panghampura, nu kaasup ‘katengtreman’.

Warta Alus: Karya Nabi Isa Al Masih a.s pikeun urang

Conto Nabi Isa a.s aya pikeun nunjukkeun ka urang kana Jalan anu Lurus numutkeun paménta Surah Al-Fatihah (Surat 1 – Bubuka)

4 – Anu ngarajaan dina poé kiamat.
5 – ngan ka Anjeun anu kami sembah, jeung ngan ka Anjeun kami nyuhunkeun pitulung.
6 – Tuduhkeun ka kami jalan anu lempeng,
7 – (nyaéta) Jalan jalma-jalma anu ku Anjeun dipaparin ni’mat; lain (jalan) jalma-jalma anu diambek jeung lain (jalan) jalma-jalma anu sesat.

Surat al-Fatihah:4-7


Kitab Suci ngajelaskeun yén ieu téh ilustrasi pikeun nunjukkeun kumaha Allah bakal males dosa jeung nyadiakeun ubar pikeun maot jeung kanajisan ku cara saderhana tapi kuat.

23.Upahna dosa teh maot, sabalikna ari kurnia Allah mah nya eta hirup langgeng sarta ngahiji jeung Al Masih Isa Gusti urang.] Kitab Suci Roma 6:23

Sajauh ieu sadayana janten ‘warta goréng’. Tapi ‘Injil’ sacara harfiah ngandung harti ‘warta anu hadé’ sareng nyatakeun yén maot pangorbanan Nabi Isa a.s cekap pikeun nembus halangan ieu antara urang sareng Allah, urang tiasa ningali naha éta mangrupikeun warta anu saé sapertos anu dituduhkeun.

Kurban Nabi Isa Al Masih a.s – anak domba Allah – dijieun mayar ku maot pikeun dosa atas nama urang salaku anak domba Nabi Ibrahim a.s.

Nabi Isa Al Masih a.s dikurbankeun lajeng bangkit deui ti nu maraot salaku hasil munggaran sahingga anjeunna ayeuna nawiskeun urang hirup anyar-Na. Urang teu kudu deui jadi tawanan maotna dosa.

Kabangkitan Isa al Masih teh ‘buah munggaran’. Urang bisa disalametkeun tina maot jeung narima kabangkitan hirup  nu sarua.

Dina kurban jeung kabangkitan-Na, Nabi Isa Al Masih a.s jadi Gerbang kana panghalang dosa nu misahkeun urang ti Allah. Ieu sababna Nabi Isa a.s ngadawuh:

9.Nya Kami lawangna. Anu asupna ti Kami tangtu salamet, jeung bisa asup atawa kaluar ka sampalan.
10.Bangsat datangna ngan arek maling, ngarogahala, jeung ngabinasa. Ari Kami mah malar supaya umat harirup sarta carukup.

Kitab Suci Injil Yahya 10:9-10


Nabi Isa Al Masih a.s ku kituna Gerbang nu megatkeun ngaliwatan panghalang dosa jeung maot

Kusabab gerbang ieu, urang ayeuna tiasa nampi deui hubungan urang sareng Pencipta urang sateuacan dosa urang janten halangan sareng urang tiasa dipastikeun nampi rahmat sareng panghampura dosa-dosa urang.

Nabi Isa Al Masih a.s teh Gerbang nu nembus panghalang dosa jeung maot
Kusabab gerbang ieu, urang ayeuna bisa meunangkeun deui hubungan urang jeung Nu Nyipta urang saméméh dosa urang jadi halangan jeung urang bisa yakin pikeun nampa rahmat jeung panghampura pikeun dosa urang.

Kalayan Gerbang dibuka, urang ayeuna disimpen deui dina Hubungan sareng Pencipta urang

Sakumaha Kitab Suci Injil nyatakeun:

5.nya eta: Allah teh hiji, jeung ngan hiji bae jalan anu ngahijikeun manusa jeung Allah, nya eta manusa Al Masih Isa
6.anu geus ngurbankeun anjeun supaya kabeh manusa bisa disalametkeun. Ku jalan kitu, Allah teh dina mangsana geus ngabuktikeun kahoyongna nyalametkeun sakabeh manusa.

Kitab Suci 1 Timotius 2:5-6

Kurnia Allah ka anjeun

Nabi Isa a.s ‘masrahkeun dirina’ pikeun ‘sadayana’. Janten ieu kedah kalebet anjeun ogé kuring. Ngaliwatan pupusna sareng kebangkitan-Na, anjeunna parantos mayar harga pikeun janten ‘perantara’ sareng nawiskeun kahirupan ka urang. Kumaha kahirupan ieu dipasihkeun?

23.Upahna dosa teh maot, sabalikna ari kurnia Allah mah nya eta hirup langgeng sarta ngahiji jeung Al Masih Isa Gusti urang.

Kitab Suci Roma 6:23

Perhatikeun kumaha éta dipasihkeun ka urang. Ieu ditawarkeun salaku … ‘kado‘. Pikirkeun kado. Henteu janten masalah naon hadiahna, upami éta leres-leres kado, éta mangrupikeun hal anu anjeun henteu didamel sareng henteu kéngingkeun jasa. Lamun meunang eta, ganjaran moal deui kado – eta bakal ganjaran! Dina cara nu sarua anjeun teu bisa ménta atawa ménta kurban Nabi Isa Al Masih a.s. Ieu dibikeun ka anjeun salaku kado. Sasederhana kitu.

Sareng naon hadiahna? Ieu ‘hirup langgeng‘. Hartina, dosa anu nyababkeun anjeun jeung kuring maot ayeuna geus kabayar. Allah mikanyaah anjeun sareng abdi pisan. Éta kuat pisan.
Jadi kumaha kuring jeung anjeun meunang hirup langgeng? Sakali deui, pikir ngeunaan kado. Upami aya anu hoyong masihan kado, anjeun kedah ‘narima’. Iraha wae hadiah ditawarkeun, ngan aya dua alternatif. Boh hadiahna ditolak (“Henteu mgahaturkeun nuhun”) atanapi katampi (“Ngahaturkeun nuhun pikeun kado anjeun. Abdi badé nyandak éta”). Kitu ogé hadiah ieu kudu ditarima. Teu bisa ngan saukur mental dipercaya, diajar atawa dipikaharti. Sangkan mangpaat, naon waé hadiah anu ditawarkeun ka anjeun kedah ‘ditampi’.

12.Tapi loba oge anu narima jeung palercaya ka Anjeunna teh; jelema-jelema anu kitu ku Anjeunna dipaparin hak jadi putra-putra Allah.
13.Jadina putra-putra Allah teh lain ku cara anu lumrah di manusa, lain ku cara anu yuga ti bapa sipat manusa; Rama maranehna teh Allah ku manten.

Kitab Suci Injil Yahya 1:12-13

Malah, Kitab Suci Injil nyebutkeun ngeunaan Allah éta

Allah Jurusalamet urang, anu hayang sakabeh jalma disalametkeun…

Kitab Suci 1 Timotius 2:3-4

Anjeunna Jurusalamet sareng kahayang-Na nyaéta pikeun ‘sadayana’ nampi hadiah-Na sareng disalametkeun tina dosa sareng maot. Upami ieu kersa-Na, maka nampi karunia-Na nyaéta pasrah kana kersa-Na – harti anu leres tina kecap ‘Muslim’ – jalma anu pasrah.

Kumaha urang nampi kado ieu? Kitab Suci Injil nyebutkeun éta

12.Ieu teh pikeun sarerea, pikeun urang Yahudi jeung bangsa-bangsa sejen, taya nu dibeda-beda. Allah teh hiji, Pangeran sarerea, anu pitulung-Na tanpa wangenan pikeun sakur anu sasambat ka Mantenna.

Kitab Suci Roma 10:12

Catet yén jangji ieu kanggo ‘sadayana’. Kusabab anjeunna gugah tina maot Isa al Masih hirup malah dugi ka kiwari. Janten upami anjeun nyauran anjeunna, anjeunna bakal ngupingkeun sareng masihan kado na. Anjeun nyauran anjeunna jeung naros ka anjeunna. Panginten anjeun henteu kantos ngalakukeun ieu. Di handap ieu hiji pituduh nu bisa mantuan anjeun. Ieu lain mantra sihir. Éta sanés kecap khusus anu masihan kakuatan. Ieu mangrupikeun amanah sapertos Nabi Ibrahim a.s anu ku urang disimpen dina Nabi Isa Al Masih a.s pikeun masihan kado ieu. Nalika urang percanten ka anjeunna, anjeuna bakal ngadangu urang sareng ngawaler. Kitab Suci kuat, tapi ogé saderhana pisan. Ulah ngarasa ragu  pikeun nuturkeun pituduh ieu upami anjeun ngaraos kabantos.

Ya Nabi tercinta, Junjungan ilahi Isa Al Masih. Abdi ngartos yén kalayan dosa abdi, abdi dipisahkeun ti Allah Pencipta abdi. Sanaos abdi tiasa ikhtiar, usaha abdi henteu tiasa ngalangkungan halangan ieu. Tapi kuring ngarti yén maotna anjeun mangrupikeun kurban pikeun nyucikeun sadaya dosa sareng ngabersihkeun abdi. Abdi terang yén anjeun bangkit tina maot saatos ngurbankeun anjeun, janten abdi yakin yén pangorbanan anjeun cekap sareng kuring nyerahkeun ka anjeun. Abdi nyuhunkeun anjeun ngabersihkeun abdi tina dosa-dosa abdi sareng ngahubungkeun abdi ka Sang Pencipta abdi supados abdi tiasa hirup langgeng. Hatur nuhun, Isa Sang Al Masih, pikeun ngalakukeun ieu sadayana pikeun abdi sareng anjeun bakal teras-terasan ngabimbing abdi dina kahirupan kuring supados tiasa nuturkeun anjeun salaku Junjungan abdi.
Kalayan asmana Gusti Nu Maha Welas Asih 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *